0

Uslovi korišćenja

Hvala što ste posetili naš internet sajt. Vaš pristup, kao i korišćenje ovog internet sajta (u daljem tekstu: internet sajt) podleže ovim uslovima korišćenja i važećim zakonskim propisima koji uređuju ovu oblast. Pristupom i korišćenjem internet sajta, prihvatate bez ograničenja, ove uslove korišćenja. Ukoliko ne prihvatate ove uslove korišćenja bez ograničenja, molimo Vas da napustite internet sajt.

Vlasništvo sadržaja

Internet sajt i svi tekstovi, logotipi, grafika, slike, audio materijal i ostali materijal na ovom internet sajtu (u daljem tekstu: Sadržaj), jesu autorsko pravo ili vlasništvo KONDOR AS DOO ili su na internet sajt postavljeni uz dozvolu vlasnika ili ovlašćenog nosioca prava. Korišćenje Sadržaja, osim na način opisan u ovim uslovima korišćenja, bez pisane dozvole vlasnika Sadržaja je strogo zabranjeno. KONDOR AS DOO će zaštiti svoja autorska prava, svoja prava intelektualne svojine i ostala srodna prava, kao i druga prava, u najvećoj meri dozvoljenoj zakonom, uključujući i krivično gonjenje.

Vaša upotreba internet sajta

Sadržaj internet sajta može sadržati netačne podatke ili štamparske greške. Promene na internet sajtu se mogu napraviti periodično u bilo kom trenutku i bez obaveštenja. Međutim, KONDOR AS DOO se ne obavezuje da redovno ažurira informacije sadržane na ovom internet sajtu. Takođe, KONDOR AS DOO ne garantuje da će internet sajt funkcionisati bez prekida ili grešaka, da će nedostaci biti blagovremeno ispravljani ili da je internet sajt kompatibilan sa vašim hardverom ili softverom. Informacije date na ovom internet sajtu ne treba tumačiti kao savete za donošenje odluka bilo koje vrste. Treba da se posavetujete sa odgovarajućim stručnjakom ako Vam je potreban specifičan savet prilagođen Vašoj situaciji.

Izuzeće od odgovornosti

Internet sajt koristite na sopstveni rizik. KONDOR AS DOO nije odgovoran za materijalnu ili nematerijalnu štetu, direktnu ili indirektnu koja nastane iz korišćenja ili je u nekoj vezi sa korišćenjem internet sajta ili njegovog Sadržaja.

Linkovi sa internet sajtovima trećih lica

Internet sajt može sadržati linkove drugih internet sajtova čiji vlasnik ili korisnik nije KONDOR AS DOO. Takvi linkovi su obezbeđeni isključivo da bi Vama pružili što više informacija. KONDOR AS DOO ne kontroliše i nije odgovoran za rad, sadržaj, politiku privatnosti ili bezbednost ovih sajtova. KONDOR AS DOO ne kontroliše sadržaj ili proizvode ili usluge dostupne na ovim internet sajtovima. Ako uspostavite vezu sa takvim internet sajtovima preko linka na našem internet sajtu, to činite na sopstveni rizik i bez saglasnosti KONDOR AS DOO.

Dokumenti dostupni na ovom internet sajtu

Prava intelektualne svojine i ostala prava na bilo koji dokument koji je dostupan za preuzimanje sa internet sajta (u daljem tekstu dokument), pripadaju KONDOR AS DOO ili su na internet sajt postavljeni uz dozvolu vlasnika ili ovlašćenog nosioca prava. KONDOR AS DOO ne prihvata odgovornost za sadržinu ovih. Nemojte preuzimati niti koristiti dokumente ako se ne slažete sa takvim sporazumima. Kada preuzimate dokument  sa internet sajta, to činite na sopstveni rizik.

Izmena uslova korišćenja

KONDOR AS DOO može u svakom trenutku izmeniti ove uslove korišćenja tako što će ažurirati ovaj tekst. Vi ćete automatski biti obavezani novim uslovima korišćenja sadržanim u izmenama, te bi iz tog razloga trebalo da periodično posetite ovu stranicu radi upoznavanja sa trenutno važećim uslovima korišćenja.

povratak na vrh stranice